FTPNs politiske aktivitet

FTPN gjennomfører kampanjer rettet til det politiske. Dette arbeidet er viktig for å sikre at transpersoner skal kunne leve fullverdige og gode liv i det norske samfunnet, og for at Norge også skal engasjere seg for utsatte transer i utlandet.