Fra FTP-N er Reidun Campbell engasjert av Bufdir i referansegruppen for prosjektet om levekårsundersøkelse for transpersoner. Se nettsiden til LHBT-senteret og Siljes invitasjon ... les mer →
Vi søker informanter til forskningsprosjektet: Levekår, livssituasjon og livskvalitet til Trans*personer og personer med kjønnsidentitetsproblematikk. LHBT-senteret i Barne-, ... les mer →
Vi får av og til innbetalinger til foreningen som ikke er knyttet til et brukernavn på nettsidene våre, en epostadresse eller et mobilnummer og da klarer vi ikke alltid å finne ... les mer →
Det er stor uenighet om handlingene til den amerikanske soldaten Bradley Manning som overleverte flere hundre tusen klassifiserte dokumenter til Wikileaks. Helt eller skurk - ... les mer →
Annonse