Politikarane i Argentina vedtok i dag ei lov som gjer at alle argentinarar over 18 år kan bli anerkjend som det kjønnet dei sjølv ønskjer å vere. Lova seier at argentinarar har ein ... les mer →
Annonse