Årsmøtet gikk igjennom årsrapporten og regnskapet fra avtroppende hovedutvalg som hadde bestått av Reidun, Elisabeth, Arna, Peter og Anne Emilie. Etter revisors uttalelser og ... les mer →
Innbydelse til Oslo Weekend 15. - 17. mars 2013.

FTP innbyr hermed til weekendsamling i forbindelse med årsmøtet!

Innbydelse til Oslo Weekend 15. - 17. mars 2013 FTP innbyr ...

les mer →
Nå hører vi flere historier der man har skiftet kjønn i utlandet og så ikke får endret offisielt kjønn når man kommer hjem til Norge. Flere norske transpersoner har benyttet ... les mer →
På sine nettsider har NRK har publisert en artikkel som omhandler forholdene rundt kjønnsskifte på Rikshospitalet samt muligheter og krav som stilles. Det gis også en del ... les mer →
Annonse