Bladet Kamille har en stor artikkel/reportasje om det å stå frem som trans. Cassandra og kona Elin ble kontaktet av Kamille og har hatt en journalist og fotograf med seg i ... les mer →
Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020 ble laget og iverksatt for å sikre LHBTI-personers ... les mer →
Annonse