Søknadsskjema til barnehage, et sted i Hedmark fylke.

KRYSSKAMPANJEN!

Det lille krysset... mann eller kvinne... kan noen ganger skape stor frustrasjon for transpersoner. FTPN har startet en kampanje rettet mot bl.a. reiselivsbransjen for å sikre at transpersoner blir møtt på en god måte, i tråd med lovverkets bokstav og intensjoner.

 

Utdrag fra et av FTPNs brev til reiselivsbransjen:

... "Å være transperson betyr å leve eller opptre i et annet kjønnsuttrykk enn det forventede innenfor den normative to-kjønnsmodellen. Mange transpersoner opplever et unødvendig ubehag ved f eks. bestilling av båtreiser, innsjekking av bagasje, og innsjekk av lugarer ombord. Transpersoner

blir ofte stirret på straks det oppdages at kjønnsuttrykket ikke stemmer med

navn og avkrysset kjønn på billetten.

"Dette enkle lille krysset bidrar altså på denne måten til en diskriminering av majoriteten av transpersoner." ...

"FTPN ønsker derfor å vite bakgrunnen for denne praksisen og hvilke regelverk og/eller lovverk som ligger til grunn"...

"Med dette som bakgrunn, ønsker FTPN en dialog med deres selskap med sikte på å kunne innføre kjønnsnøytral behandling av deres passasjerer, og se nærmere på praktiske måter å kunne sikre en god kjønnsnøytralitet,  slik at lovens intensjoner i forhold til diskrimineringsvernet kan gjennomføres."

FTPN kommer tilbake til saken etterhvert som bransjene kommer med tilbakemeldinger, og søker nye og bedre løsninger for sine brukere.