Møte i Bergen, juni

Kontakt hordaland@ftpn.no for mer informasjon.