FTPN produserer (og oppdaterer) brosjyrer for skoler, helsestasjoner, legekontor og ellers hvor det er et ønske om å få informasjon om det å være trans. Målgruppene er elever, foresatte, sykepleiere, leger, helsesøstre, transer og alle som på en eller annen måte lurer på hva det er å være trans. Og det å være trans kan være alt fra det å kle seg på en måte som utfordrer samfunnets forventninger til kjønn og klesuttrykk, til hvordan vår kjønnsidentitet er i forhold til tildelt kjønn ved fødselen.


Første brosjyre i denne serien er "Absolutt normal!" med informasjon om det å være trans, og kontaktinformasjon til FTPN og Stensveen ressurssenter. Det er et mål at denne og andre brosjyrer skal finnes der folk finner det naturlig å finne opplysning om slike tema. Bestill gjerne en brosjyre gjennom post@ftpn.no, og kom gjerne med ønsker og forslag om andre brosjyrer og opplysningsmateriell.