Emner uten nye svar

Forskningsprosjekt om levekårene til lesbiske, homofile, bifile og/eller transpersoner i Agder - bistand til spredning av undersøkelsen

Skrevet den: 05. 02. 2018 [12:06]
Forsker
Emne oppretter
registert siden: 05.02.2018
Innlegg: 4
Hei,

Jeg er forsker ved Østlandsforskning og har registrert meg som bruker på denne siden da vi som er forskere i prosjektet trenger bistand til rekruttering til en spørreundersøkelse i Agder.

Generelt om undersøkelsen
På vegne av Kristiansand kommune, Arendal kommune og fylkeskommunene i Agder gjennomføres det i perioden 22. mars til 23. april en spørreundersøkelse blant lbht-befolkningen i hele Agder. Undersøkelsen utføres av Østlandsforskning (www.ostforsk.no) i samarbeid med Likestillingssenteret (www.likestillingssenteret.no).

Formålet med undersøkelsen er å skape et likestilt og inkluderende samfunn, hvor alle har like muligheter, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, livssyn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. Undersøkelsen skal støtte opp under politikkutforming på området i Agder.

Respondenter bes om å svare på spørreundersøkelsen fordi dette vil gi oppdragsgiver erfaringsbasert kunnskap om hvordan det er å leve som lesbisk, homofil, bifil og/eller transperson i Agder.  Livserfaringene til alle dere somvelger å svare på spørreundersøkelsen, gir
myndighetene bedre kunnskap om hvordan homofile, lesbiske, bifile og/eller transpersoner egentlig har det i Agders ulike kommuner.

Et slikt kunnskapsgrunnlag gjør myndighetene kjent med hvor vidt det er behov for mer innsats, og hvilke former for innsats som
er nødvendig.

Hjelp til spredning av informasjon og rekruttering til undersøkelsen
Vår utfordring er å skaffe nok respondenter til undersøkelsen fra alle kommunene i Agder. Vi søker ungdom, unge voksne, middelaldrende og eldre personer med ulik bakgrunn (eks. aldersspenn, religiøs tilhørighet, etnisitet m.v.) .

NB! Man kan IKKE delta dersom man ikke bor i Agder. Da blir datagrunnlaget feil. 

Vil du delta også?

Vi ønsker svar fra deg som er åpen, og fra deg som skjuler din kjønnsidentitet, ditt kjønnsuttrykk og/eller seksuelle orientering. Undersøkelsen skal bidra til likeverdige offentlige tjenester og god livskvalitet for mangfoldet som bor i Agder. Hvis man i Agder skal få til dette, trenger vi mye mer informasjon om hvordan transpersoner og andre skeive egentlig opplever livene sine. 

Det er som sagt bare personer som bor i Agders kommuner som kan svare. Mitt spørsmål er derfor om det finnes en lokal "undergruppe" for transpersoner i Agderregionen (eller Sørlandet)? Jeg kunne svært gjerne ønske å informere en slik gruppe om undersøkelsen.


Lokal gruppe i Agder?

Hvis det ikke finnes en lokal gruppe for transpersoner i Agder, er det noen av dere som bor i Agder som har lyst til å kontakte meg for å vite mer om undersøkelsen, inkludert hva slags hjelp vi trenger fra dere?

Undersøkelsen gjennomføres som en helt anonym nettbasert undersøkelse via nettsiden www.egentlig.no . På denne siden ligger det foreløpig bare generell informasjon, men spørreskjemaet lenkes opp på siden når den åpnes. (Bokmerk gjerne siden og noter deg datoen for åpning og stening i kalenderen din, dersom du ønsker å delta).

Kontakt meg gjerne
Du er svært velkommen til å kontakte meg, og du trenger ikke å oppgi navn og kontaktinformasjon, hvis du ikke ønsker det (det finnes en funksjon på de fleste mobiltelefoner hvor man kan ringe uten at telefonnummeret vises). Det er først når vi har snakket sammen, og du sier deg villig til å spre informasjon om undersøkelsen videre til andre transpersoner (og også gjerne alle andre skeive, du kjenner i Agder), at jeg trenger din epost-adresse slik at jeg får sendt deg en informasjonspakke.

Jeg håper at både du som er åpen og du som skjuler din kjønnsidentitet, ditt kjønnsuttrykk og/eller seksuelle orientering, tar kontakt.

Mobil: 922 555 67
E-post: ms@ostforsk.noMvh

Mona Stokke
Forsker 2
Østlandsforskning

[Dette innlegget er redigert 7 ganger, sist den 05.02.2018 klokken 13:13.]

Mona Stokke
Forsker 2
Østlandsforskning
mobil: 922 555 67
epost: ms@ostforsk.no
Skrevet den: 07. 02. 2018 [17:01]
Thea Kathrine
registert siden: 10.02.2011
Innlegg: 167
Hei

Jeg holder til i Kristiansand og er ganske så åpen om både det, og det at jeg er en transperson. Sender deg en epost, så tar vi det videre derfra. Så får vi se om ikke vi får spredd det glade budskapet ut til folket.

mvh Thomas-Thea

Den tamme fuglen har lengsler. Den ville flyr.
Skrevet den: 07. 02. 2018 [20:10]
nina-jeanette
registert siden: 13.08.2013
Innlegg: 601
Jeg har tatt meg den frihet å publisere denne informasjonen på vår facebookgruppe "Åpen gruppe for alle transpersoner i Skandinavia" (https://www.facebook.com/groups/transene/) som leses av ganske mange transpersoner ++ (særlig) i Norge.

Se https://www.facebook.com/groups/transene/permalink/1792253427460340/
Skrevet den: 08. 02. 2018 [20:46]
Forsker
Emne oppretter
registert siden: 05.02.2018
Innlegg: 4

"Thea Kathrine" skrev:

Hei

Jeg holder til i Kristiansand og er ganske så åpen om både det, og det at jeg er en transperson. Sender deg en epost, så tar vi det videre derfra. Så får vi se om ikke vi får spredd det glade budskapet ut til folket.

mvh Thomas-Thea


Tusen takk, det er til veldig stor hjelp!

Det er som sagt viktig at så mange som mulig har lyst til å svare på undersøkelsen. Dersom vi bare får få svar, blir kunnskapsgrunnlaget for å bedre levekårene til transpersoner i Agder mer usikkert. Jo flere som er villige til å svare på undersøkelsen, jo bedre kunnskapsgrunnlag får myndighetene i Agder om hvordan transpersoner egentlig har det. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å vurdere om det er behov for tiltak, og om det viser seg at det er det, vil undersøkelsen kunne gi en retning mht. hva tiltakene bør være.

Spørreskjemaet som brukes er basert på internasjonal forskning og standarder og benyttes i flere
land. Dette er en fordel fordi da kan man også studere om det synes å være forskjeller i opplevelsen av levekår mellom land. Normann Anderssen ved UiB gjennomførte i 2016 sammen med kolleger den siste store undersøkelsen om levekårene til lhbt-personer i Norge. Rapporten fra undersøkelsen  kan lastes ned her:

https://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00003758

Det vi skal gjøre er imidlertid å kartlegge levekårene i de to Agder-fylkene, men vi bruker samme spørreskjema som i den nasjonale undersøkelsen (vi vil bare korte den noe ned). Man rutes gjennom spørreskjemaet og svarer med avkrysninger, eks. på en skala: Stemmer "i stor grad", "i noen grad", "ikke i det hele tatt", "foretrekker å ikke svare". Dersom personen ikke vil svare på enkelte av spørsmålene,
trenger man ikke det, men kan gå videre til neste spørsmål.

Alle svarer som sagt helt anonymt og vil ikke gjenkjennes i datamaterialet. 

Jeg har lest e-posten din og kalt deg inn til et møte over helgen.

Mvh
Mona Stokke

[Dette innlegget er redigert 2 ganger, sist den 08.02.2018 klokken 20:48.]

Mona Stokke
Forsker 2
Østlandsforskning
mobil: 922 555 67
epost: ms@ostforsk.no
Skrevet den: 08. 02. 2018 [21:28]
Forsker
Emne oppretter
registert siden: 05.02.2018
Innlegg: 4
"nina-jeanette" skrev:

Jeg har tatt meg den frihet å publisere denne informasjonen på vår facebookgruppe "Åpen gruppe for alle transpersoner i Skandinavia" (https://www.facebook.com/groups/transene/) som leses av ganske mange transpersoner ++ (særlig) i Norge.

Se https://www.facebook.com/groups/transene/permalink/1792253427460340/


Det er fint at folk gjøres oppmerksom på undersøkelsen icon_smile.gif

Dere kan starte "praten" om  kartleggingen av lhbt-personers levekår i Agder og informere transpersoner som dere kjenner i Aust Agder og Vest Agder om undersøkelsen. Da er potensielle respondenter i Agders ulike kommuner forberedt på at det er noe på gang og at spørreskjemaet åpnes i mars.

Det er svært viktig at dere formidler at det bare er personer som er bosatt i Aust Agder og Vest Agder som skal svare.

Vi skal etterhvert oversende en informasjonspakke med flyer, plakater og informasjonsskriv som Forbundet for transpersoner i Norge kan distribuere ut til sine medlemmer som bor i Agder. Vi får også hjelp av FRI sør til dette.

Så, kjenner dere som leser dette noen som er bosatt i Agder og som identifiserer seg som lesbisk, homofil, bifil og/eller transperson, ta gjerne direkte kontakt med dem og fortell om undersøkelsen som kommer.

Mvh
Mona Stokke
Østlandsforskning

Mona Stokke
Forsker 2
Østlandsforskning
mobil: 922 555 67
epost: ms@ostforsk.no
Skrevet den: 09. 02. 2018 [17:12]
nina-jeanette
registert siden: 13.08.2013
Innlegg: 601
Jeg er litt i tvil om dette svaret er best plassert her eller i din andre tråd, men plasserer det her.

Det er godt mulig at du allerede har tenkt på dette og tatt initiativ, men hvis ikke: Esben Esther Pirelli Benestad har kunnkap, kontakter og nettverk inkl. ved Universitetet i Agder. Hen bør kunne være en nyttig ressursperson. Ditto for hens fru Elsa Almås.

Prosjektansvarlig for LOS og seksuell helse barn og unge Hanne Kro Sørborg I Songdalen kommune har også gjort seg bemerket.Informasjon om forumet:

Akkurat nå er det 0 bruker online, hvorav 0 registrerte brukere og 0 gjester.
I dag har 3 registrerte brukere og 0 gjester vært/er online.

Online nå


www.ftpn.no har 1352 registrerte brukere, 2401 emner og 9556 innlegg. I gjennomsnitt er det skrevet 2.39 innlegg pr dag.