Styret, utvalg og daglig leder i FTPN

Her finner du en oversikt over medlemmer i styret og utvalg valgt på årsmøtet 2016, samt lokalavdelinger og spesialfunksjoner.

Styret 2016-2017:

Leder er Jan Elisabeth Lindvik, som er et sprudlende ressursmenneske med et stort hjerte for alle transpersoner. Hun har vært aktivt med i styret siden 2012. I 2014 fungerte Jan Elisabeth som daglig leder i fasen hvor man endret driftsmønster fra forening til forbund. Jan Elisabeth bor i Oslo.

Nestleder er John Jeanette Solstad Remø, en profilert forkjemper for transers rettigheter gjennom mange år, uredd og med et stort kontaktnett, blant annet gjennom sitt engasjement i Menneskerettighetsalliansen. JJ har vært med i foreningen siden 1986. Gjennom årene har hun vært innom de fleste av styrevervene. John Jeanette  bor i Oslo, og ønsker å bidra aktivt for rettigheter og aksept for transpersoner i samfunnet, og for at flest mulig mennesker får informasjon om ulike sider ved det å være en transperson.

Jan Elisabeth og John Jeanette har sine spesialområder innen offentlige opptredener, deltakelse i råd og utvalg, og arbeid inn mot det politiske liv etc.

Ny kasserer er Thomas Thea Kathrine Gjestland, som ønsker å skape et trygt miljø for alle transer. Thea ønsker at alle med transtalenter skal tas i mot på en god måte i samfunnet. For å få til dette må det arbeides på mange plan; med informasjon, sammen med helsevesen, politiske miljø, med lokalsamfunn, bedrifter og på alle plan. Thea er stasjonert på sørlandet. 

Anfinn Anne er styremedlem. Sjølstendig næringsdrivande under mottoet: Har du eit problem har eg ei løysing. Organisasjonserfaring er gjennom morsmelka fra ei svært aktiv mor som var ilsjel i politikk, idrettslag husmorlaget og kjerka. Bur i Sveio i Hordaland ca 30 min nord om Haugesund
Beste egenskap: Ser etter likheter i alle problemstillingar

Jasmine Karud-Lund er webmaster. En glad og munter dame i en viktig funksjon. Hennes jobb er å holde webverktøyet i stand slik at medlemmene kan kommunisere fritt og problemfritt seg i mellom.

Frida Haslund er styremedlem. Sammen med Sofie er hun ansvarlig for medlemsaktiviteten, spesielt rundt hovedkontoret i Oslo. En drivende god vaffelsteiker og alltid i strålende humør. 

Styret kontaktes gjennom post@ftpn.no .

Forbundssekretær

Nina Staff er forbundssekretær.

Lokalavdelinger:

Trøndelag: Kristin, kontaktes via midt_norge@ftpn.no .

Hordaland: Trude H, kontaktes via hordaland@ftpn.no .

Møre med omegn: Carla T., kontaktes via nordmore@ftpn.no .

Oslo: Jan E., kontaktes via oslo@ftpn.no .